Tháng 9 khai trương ngày nào đẹp?

Lễ khai trương là một buổi lễ quan trọng, do đó việc chọn ngày tốt là điều vô cùng cần thiết. Tháng 9 khai trương ngày nào đẹp, mang lại may mắn và thành công cho gia chủ? Đây là thắc mắc của nhiều bạn đọc gửi đến nhờ Hoa Tươi 9x giải đáp. Và không để mọi người phải đợi lâu, ngay sau đây là lời giải đáp chi tiết!

Tháng 9 khai trương ngày nào đẹp giúp việc kinh doanh thuận lợi?

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý có thể tổ chức lễ khai trương vào các ngày sau để mang lại may mắn cho việc kinh doanh:

 • Ngày 12/9 tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9 tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Tháng 9 khai trương ngày nào đẹp giúp việc kinh doanh thuận lợi?

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Sửu

Gợi ý chọn ngày khai trương đẹp tháng 9/2021 phù hợp cho người tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu:

 • Ngày 12/9 tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9 tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Dần

Tháng 9 khai trương ngày nào đẹp? Người thuộc tuổi Mậu Dân, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần có thể chọn những tốt dưới đây:

 • Ngày 8/9 tức là ngày 2/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 12/9 tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Mão

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão thì nên chọn các ngày tốt trong tháng 9 để tổ chức lễ khai trương công ty, cửa hàng như sau:

 • Ngày 8/9 tức là ngày 2/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 12/9 tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9 tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương đẹp tháng 9

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Thìn

Ngày tốt khai trương tháng 9/2021 phù hợp cho người tuổi Mậu Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn gồm những ngày sau:

 • Ngày 12/9 tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9 tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Tỵ

Tháng 9/2021 khai trương ngày nào đẹp với người tuổi Tỵ? Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ thì có thể tham khảo các ngày sau đây:

 • Ngày 8/9 tức là ngày 2/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9 tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Ngọ

Gia chủ thuộc tuổi Ngọ mà cụ thể là Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ thì nên chọn các ngày tốt dưới đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 8/9 tức là ngày 2/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 12/9 tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9  tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương theo tuổi

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Mùi

Ngày đẹp khai trương cửa hàng, công ty trong tháng 9/2021 dành cho gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi:

 • Ngày 8/9 tức là ngày 2/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23
 • Ngày 12/9 tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9 tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Thân

Gia chủ tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân nên chọn các ngày tốt trong tháng 9/2021 sau đây để tổ chức lễ khai trương phát tài lộc:

 • Ngày 8/9 tức là ngày 2/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Dậu

Ngày đẹp để khai trương công ty, cửa hàng trong tháng 9/2021 dành cho những người thuộc tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu như sau:

 • Ngày 8/9 tức là ngày 2/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 12/9  tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9 tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Hoa khai trương mang nhiều may mắn

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Tuất

Nếu bạn thuộc tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 9/2021 để tổ chức lễ khai trương mang lại nhiều may mắn sau đây:

 • Ngày 12/9 tức là ngày 6/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/9 tức là ngày 12/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 30/9 tức là ngày 24/8/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 9/2021 cho tuổi Hợi

Người thuộc tuổi Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 9/2021  dưới đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 8/9 tức là ngày 2/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Trên đây là gợi ý tháng 9 khai trương nào đẹp, mang lại tài lộc cho gia chủ để mọi người cùng tham khảo và dễ dàng lựa chọn. Bạn cũng đừng quên chọn những mẫu hoa khai trương đẹp để giúp cho buổi lễ thêm phần không khí tươi vui nhé. Lẵng hoa được kết từ nhiều loại hoa may mắn sẽ mang đến một sự khởi đâu suôn sẻ và thuận lợi. Gọi ngay cho Hoa Tươi 9x để được tư vấn kỹ hơn nhé.

5/5 (1 Review)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.