Tháng 8 khai trương ngày nào đẹp?

Bạn có ý định tổ chức lễ khai trương vào tháng 8 này nhưng vẫn chưa biết nên tổ chức vào ngày nào để mang đến may mắn và thành công cho công ty, cửa hàng của mình? Nếu vẫn chưa tìm được ngày tốt thì bạn thể tham khảo ngay bài viết này. Hoa Tươi 9x sẽ đi giải đáp thắc mắc tháng 8 khai trương ngày nào đẹp chi tiết nhất để mọi người cùng tìm hiểu nhé.

Tháng 8 khai trương ngày nào đẹp theo tuổi 12 con giáp?

Để giúp công việc kinh doanh có thể diễn ra thuận lợi và thành công hơn thì gia chủ nên chọn ngày tốt, phù hợp với tuổi của mình. Nếu bạn đang có ý định tổ chức lễ khai trương vào tháng 8 thì có thể tham khảo ngay những gợi ý dưới đây.

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Tý

Nếu gia chủ thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý thì nên chọn ngày khai trương vào tháng 8/2021 sau đây:

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 6/8/2021 tức là ngày 28/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/8/2021 tức là ngày 11/7 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Tháng 8 khai trương ngày nào đẹp theo tuổi 12 con giáp?

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Sửu

Những người thuộc tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu thì chọn ngày khai trương tháng 8 này để công ty, cửa hàng phát tài:

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Dần

Tháng 8 khai trương ngày nào đẹp? Nếu gia chủ thuộc tuổi Dần mà cụ thể là Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần thì nên chọn ngày tốt sau:

 • Ngày 6/8/2021 tức là ngày 28/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 18/8/2021 tức là ngày 11/7 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Mão

Ngày tốt để tổ chức lễ khai trương cửa hàng vào tháng 8/2021 phù hợp cho những người tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão là:

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 6/8/2021 tức là ngày 28/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/8/2021 tức là ngày 11/7 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tốt

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Thìn

Người thuộc tuổi Mậu Thìn, Bính thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn có thể chọn các ngày trong tháng 8 để tổ chức lễ khai trương phát tài lộc như sau:

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Tỵ

Tháng 8 khai trương ngày nào đẹp? Nếu bạn thuộc tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ thì có thể chọn các ngày đẹp dưới đây:

 • Ngày 6/8/2021 tức là ngày 28/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/8/2021 tức là ngày 11/7 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Ngọ

Chọn ngày khai trương cho người thuộc tuổi Mậu Ngọ, Bính ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ trong tháng 8/2021 gồm các ngày:

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 6/8/2021 tức là ngày 28/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/8/2021 tức là ngày 11/7 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Xem ngày lành tháng tốt

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Mùi

Nếu bạn thuộc các tuổi Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi thì có thể chọn ngày tốt vào tháng 8/2021 để tổ chức lễ khai trương cửa hàng, công ty như:

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Thân

Gia chủ thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân không có ngày nào trong tháng 8/2021phù hợp để tổ chức lễ khai trương. Do đó bạn nên tìm hiểu và chọn tháng khác.

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 6/8/2021 tức là ngày 28/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/8/2021 tức là ngày 11/7 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Dậu

Ngày tốt trong tháng 8/2021 có thể tổ chức lễ khai trương cho người thuộc tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu như:

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Khai trương ngày nào đẹp?

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Tuất

Tháng 8/2021 có ngày tốt để tổ chức khai trương phù hợp cho người thuộc tuổi Mậu Tuất, Bình Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất như:

 • Ngày 4/8/2021 tức là ngày 26/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 6/8/2021 tức là ngày 28/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 13/8/2021 tức là ngày 6/7 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/8/2021 tức là ngày 11/7 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 8 cho tuổi Hợi

Những người thuộc tuổi Hợi mà cụ thể là Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi có thể tổ chức khai trương vào các ngày trong tháng 8/2021 như sau:

 • Ngày 6/8/2021 tức là ngày 28/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 18/8/2021 tức là ngày 11/7 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Thông qua bài viết này chắc hẳn bạn đã biết tháng 8 khai trương ngày nào đẹp rồi phải không nào. Chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức khai trương sẽ giúp bạn có một khởi đầu tốt, công việc kinh doanh suôn sẻ. Bạn cũng đừng quên chuẩn bị các lẵng hoa khai trương đẹp để buổi lễ thêm phần sắc màu tươi tắn nhé. Hoa Tươi 9x có đa dạng các mẫu hoa khai trương sang trọng với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp cho tất cả mọi người!

5/5 (1 Review)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.