Tháng 7 khai trương ngày nào đẹp?

Tháng 7 khai trương ngày nào đẹp và mang lại nhiều tài lộc, thành công cho gia chủ? Đây có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người đã và đang có ý định mở cửa hàng, công ty,… Hiện nay có rất nhiều trang giải đáp vấn đề này, tuy nhiên không phải thông tin nào cũng chính xác và cụ thể. Ngay sau đây, Hoa Tươi 9x sẽ đi tìm hiểu ngày khai trương đẹp trong tháng 7 để mọi người cùng tìm hiểu nhé.

Tháng 7 khai trương ngày nào đẹp mang lại thành công cho gia chủ?

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý có thể chọn ngày đẹp trong tháng 7/2021 để tổ chức lễ khai trương mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ như sau:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/7/2021 tức là ngày 4/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 25/7/2021 tức là ngày 16/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 26/7/2021 tức là ngày 17/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Tháng 7 khai trương ngày nào đẹp mang lại thành công cho gia chủ?

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Sửu

Nên chọn ngày tốt vào tháng 7/2021 cho các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu vào các ngày sau:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 26/7/2021 tức là ngày 17/6  âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Dần

Người thuộc tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần thì có thể chọn các ngày trong tháng 7/2021 dưới đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 13/7/2021 tức là ngày 4/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 25/7/2021 tức là ngày 16/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Mão

Tháng 7 khai trương ngày nào đẹp? Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão thì có thể chọn các ngày như sau:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/7/2021 tức là ngày 4/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 25/7/2021 tức là ngày 16/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 26/7/2021 tức là ngày 17/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Thìn

Những người thuộc tuổi Mậu Thìn, Bính thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn có thể tham khảo các ngày tốt trong tháng 7/2021 sau đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 26/7/2021 tức là ngày 17/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Tỵ

Những người thuộc tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ có thể chọn các ngày đẹp vào tháng 7/2021 để tổ chức lễ khai trương mang lại nhiều may mắn như:

 • Ngày 13/7/2021 tức là ngày 4/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 25/7/2021 tức là ngày 16/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Ngọ

Những người thuộc tuổi Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ có thể lựa chọn những ngày tốt sau để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/7/2021 tức là ngày 4/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 25/7/2021 tức là ngày 16/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 26/7/2021 tức là ngày 17/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Khai trương ngày nào tốt?

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Mùi

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mùi, Đinh mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi thì có thể tham khảo các ngày tốt trong tháng 7/2021 như sau:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 26/7/2021 tức là ngày 17/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Thân

Chọn ngày tốt trong tháng 7/2021 để tổ chức lễ khai trương cho người thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân mang đến thành công như sau:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/7/2021 tức là ngày 4/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 25/7/2021 tức là ngày 16/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Dậu

Những người thuộc tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu có thể chọn các ngày trong tháng 7/2021 để tổ chức lễ khai trương phát tài lộc sau:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 26/7/2021 tức là ngày 17/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Hoa khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Tuất

Tháng 7 khai trương ngày nào tốt? Đối với người tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất thì có thể chọn các ngày sau:

 • Ngày 11/7/2021 tức là ngày 2/6 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 13/7/2021 tức là ngày 4/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 20/7/2021 tức là ngày 11/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 25/7/2021 tức là ngày 16/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 26/7/2021 tức là ngày 17/6 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 7/2021 cho tuổi Hợi

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Hơi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 7/2021 để tổ chức lễ khai trương như sau:

 • Ngày 13/7/2021 tức là ngày 4/6  âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
 • Ngày 25/7/2021 tức là ngày 16/6 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Trên đây là lời giải đáp cho thắc mắc tháng 7 khai trương ngày nào đẹp? Việc chọn ngày tổ chức lễ khai trương có thể ảnh hưởng đến công việc kinh doanh cho nên bạn cần phải lưu ý nhé. Nếu có nhu cầu đặt mua hoa khai trương đẹp với mức giá rẻ thì có thể liên hệ với Hoa Tươi 9x. Cửa hàng có đầy đủ các mẫu hoa khai trương 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, hoa bó, chậu hoa, hoa để bàn,… Nhân viên tư vấn sẽ gợi ý các mẫu hoa khai trương phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn.

5/5 (1 Review)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.