Tháng 6 khai trương ngày nào đẹp?

Chọn ngày tốt để tổ chức lễ khai trương là một điều vô cùng cần thiết mà gia chủ nào cũng cần lưu ý. Nó không chỉ giúp buổi lễ diễn ra suôn sẻ mà còn giúp công việc kinh doanh sau này được thuận lợi và phát triển mạnh hơn. Tháng 6 khai trương ngày nào đẹp phù hợp với tuổi gia chủ? Cùng Hoa Tươi 9x tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé.

Tháng 6 khai trương ngày nào đẹp phù hợp với tuổi gia chủ

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Tý

Người thuộc các tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý có thể chọn các ngày trong tháng 6/2021 để tổ chức lễ khai trương như sau:

 • Ngày 10/6/2021 tức là ngày 1/5 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Sửu

Chọn ngày khai trương mở cửa hàng, công ty cho người tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu trong tháng 6/2021:

 • Ngày 10/6/2021 tức là ngày 1/5 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 18/6/2021 tức là ngày 9/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 30/6/2021 tức là ngày 21/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Dần

Nếu gia chủ thuộc tuổi Dần mà cụ thể là Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần thì có thể tham khảo các ngày khai trương tốt trong tháng 6/2021 như sau:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/6/2021 tức là ngày 1/5 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 15/6/2021 tức là ngày 6/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 18/6/2021 tức là ngày 9/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 30/6/2021 tức là ngày 21/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Mão

Ngày đẹp có thể chọn làm ngày khai trương trong tháng 6/2021 phù hợp cho những người tuổi Kỷ mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão như sau:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/6/2021 tức là ngày 1/5 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Tháng 6 khai trương ngày nào đẹp phù hợp với tuổi gia chủ

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn mà cụ thể là Mậu Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn có thể chọn các ngày tốt để khai trương mang lại nhiều may mắn dưới đây:

 • Ngày 15/6/2021 tức là ngày 6/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 18/6/2021 tức là ngày 9/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 30/6/2021 tức là ngày 21/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Tỵ

Chọn ngày tốt tháng 6/2021 để khai trương cửa hàng, công ty phù hợp cho người thuộc tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ gồm các ngày sau:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/6/2021 tức là ngày 1/5 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 15/6/2021 tức là ngày 6/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 18/6/2021 tức là ngày 9/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 30/6/2021 tức là ngày 21/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Ngọ

Những người thuộc tuổi Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ thì chọn ngày khai trương đẹp trong tháng 6/2021 sau đây:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Tháng 6 khai trương ngày nào đẹp phù hợp với tuổi gia chủ

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Mùi

Tháng 6 khai trương ngày nào tốt? Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi thì có thể chọn các ngày tốt sau:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 15/6/2021 tức là ngày 6/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 18/6/2021 tức là ngày 9/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 30/6/2021 tức là ngày 21/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Thân

Chọn ngày tốt làm lễ khai trương cho gia chủ thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh trong tháng 6/2021 gồm các ngày sau:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/6/2021 tức là ngày 1/5 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 15/6/2021 tức là ngày 6/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 18/6/2021 tức là ngày 9/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 30/6/2021 tức là ngày 21/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Dậu

Ngày tốt có thể được chọn để tổ chức lễ khai trương cửa hàng, công ty trong tháng 5/2021 cho người tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/6/2021 tức là ngày 1/5 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 18/6/2021 tức là ngày 9/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Hoa khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Tuất

Người thuộc các tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất có thể chọn các ngày tốt trong tháng 6/2021 để làm lễ khai trương mang lại thành công như sau:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 15/6/2021 tức là ngày 6/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 17/6/2021 tức là ngày 8/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 29/6/2021 tức là ngày 20/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Chọn ngày khai trương tháng 6/2021 hợp tuổi Hợi

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi thì có thể tổ chức lễ khai trương vào các ngày tốt dưới đây:

 • Ngày 4/6/2021 tức là ngày 24/4 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/6/2021 tức là ngày 1/5 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 15/6/2021 tức là ngày 6/5 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 18/6/2021 tức là ngày 9/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 30/6/2021 tức là ngày 21/5 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Trên đây là những gợi ý về thắc mắc tháng 6 khai trương ngày nào đẹp, mang lại nhiều tài lộc và thành công cho gia chủ. Ngoài việc chọn ngày tốt thì bạn cũng nên tìm mua hoa khai trương may mắn để giúp buổi lễ thêm phần sắc màu tươi tắn. Tại Hoa Tươi 9x có đa dạng các mẫu hoa khai trương giá 500K đẹp để bạn có thể lựa chọn. Còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với shop thôi nào!

5/5 (1 Review)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.