Tháng 4 khai trương ngày nào đẹp?

Khai trương là một buổi lễ quan trọng, trước khi buổi lễ này được diễn ra thì gia chủ phải xem xét chọn ngày lành tháng tốt. Theo phong thủy, nếu ngày khai trương tổ chức vào ngày tốt thì công việc làm ăn sẽ thuận lợi và phát triển hơn. Trong bài viết ngày hôm nay, Hoa Tươi 9x sẽ đi tìm hiểu về vấn đề tháng 4 khai trương ngày nào đẹp theo tuổi gia chủ. Mọi người cùng tham khảo nhé.

Tháng 4 khai trương ngày nào đẹp?

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý có thể tổ chức lễ khai trương vào các ngày sau:

 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 26/4/2021 tức là ngày 15/3 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Tháng 4 khai trương ngày nào đẹp?

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Sửu

Chọn ngày khai trương đẹp tháng 4/2021 phù hợp cho người tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu:

 • Ngày 1/4/2021 tức là ngày 20/2 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Dần

Người thuộc tuổi Mậu Dân, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần có thể chọn những ngày khai trương phát tài lộc trong tháng 4/2021 như sau:

 • Ngày 1/4/2021 tức là ngày 20/2 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 4/4/2021 tức là ngày 23/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 5/4/2021 tức là ngày 24/2 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 26/4/2021 tức là ngày 15/3 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Mão

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 4 để tổ chức lễ khai trương như sau:

 • Ngày 1/4/2021 tức là ngày 20/2 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 5/4/2021 tức là ngày 24/2 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Tháng 4 nên tổ chức lễ khai trương ngày nào

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Thìn

Ngày tốt khai trương tháng 4/2021 phù hợp cho người tuổi Mậu Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn gồm:

 • Ngày 4/4/2021 tức là ngày 23/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Tỵ

Tháng 4 khai trương ngày nào đẹp với người tuổi Tỵ? Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ có thể tham khảo các ngày sau đây:

 • Ngày 1/4/2021 tức là ngày 20/2 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 4/4/2021 tức là ngày 23/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 5/4/2021 tức là ngày 24/2 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 26/4/2021 tức là ngày 15/3 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Ngọ

Gia chủ thuộc tuổi Ngọ mà cụ thể là Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ thì có thể tham khảo các ngày khai trương tốt như sau:

 • Ngày 5/4/2021 tức là ngày 24/2 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23
 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 26/4/2021 tức là ngày 15/3 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Ngày khai trương tốt

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Mùi

Ngày đẹp khai trương cửa hàng, công ty trong tháng 4/2021 dành cho gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi như:

 • Ngày 1/4/2021 tức là ngày 20/2 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 4/4/2021 tức là ngày 23/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 5/4/2021 tức là ngày 24/2 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Thân

Những người thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân nên chọn các ngày tốt trong tháng 4/2021 sau đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 1/4/2021 tức là ngày 20/2 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 4/4/2021 tức là ngày 23/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 5/4/2021 tức là ngày 24/2 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 26/4/2021 tức là ngày 15/3 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Dậu

Ngày đẹp để khai trương công ty, cửa hàng trong tháng 4/2021 dành cho những người thuộc tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu như sau:

 • Ngày 5/4/2021 tức là ngày 24/2 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 26/4/2021 tức là ngày 15/3 âm lịch: h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Hoa khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Tuất

Nếu bạn thuộc tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 4/2021 để tổ chức lễ khai trương sau đây:

 • Ngày 1/4/2021 tức là ngày 20/2 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 4/4/2021 tức là ngày 23/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Chọn ngày khai trương tháng 4/2021 cho tuổi Hợi

Người thuộc tuổi Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 4/2021 dưới đây để tổ chức lễ khai trương mang lại may mắn:

 • Ngày 1/4/2021 tức là ngày 20/2 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 4/4/2021 tức là ngày 23/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 5/4/2021 tức là ngày 24/2 âm lịch: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 10/4/2021 tức là ngày 29/2 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 26/4/2021 tức là ngày 15/3 âm lịch: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Thông qua bài viết này chắc hẳn bạn đã biết tháng 4 khai trương ngày nào đẹp rồi phải không nào. Nếu có thắc mắc gì cần giải đáp hoặc nếu có nhu cầu đặt mua hoa khai trương thì liên hệ ngay với Hoa Tươi 9x nhé. Những lẵng hoa nổi bật, rực rỡ được kết từ nhiều loại hoa may mắn sẽ giúp buổi khai trương trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.

5/5 (1 Review)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.