Tháng 3 khai trương ngày nào đẹp?

Để mang lại may mắn và thuận lợi cho công việc kinh doanh sau này thì gia chủ thường xem và chọn ngày tốt để tổ chức lễ khai trương. Trong thời gian gần đây, Hoa Tươi 9x nhận được rất nhiều thắc mắc về vấn đề tháng 3 khai trương ngày nào đẹp từ bạn đọc. Và không để mọi người phải đợi lâu, ngay sau đây sẽ là lời giải đáp cụ thể.

Tháng 3 khai trương ngày nào đẹp mang lại thành công?

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý có thể chọn ngày đẹp trong tháng 3/2021 để tổ chức lễ khai trương như sau:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 9/3 tức là ngày 26/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Tháng 3 khai trương ngày nào đẹp mang lại thành công?

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Sửu

Chọn ngày tốt vào tháng 3/2021 cho các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu như sau:

 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Dần

Người thuộc tuổi Dần mà cụ thể là Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần thì có thể chọn các ngày trong tháng 3/2021 sau đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 9/3 tức là ngày 26/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tốt

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Mão

Tháng 3/2021 có những ngày tốt phù hợp để tổ chức lễ khai trương cho gia chủ tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão như sau:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Thìn

Những người thuộc tuổi Mậu Thìn, Bính thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn có thể tham khảo các ngày tốt trong tháng 3/2021 sau đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Khai trương ngày nào tốt?

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Tỵ

Tháng 3 khai trương ngày nào đẹp? Nếu bạn thuộc tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ có thể chọn các ngày đẹp để tổ chức lễ khai trương mang lại nhiều may mắn như:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 9/3 tức là ngày 26/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Ngọ

Những người thuộc tuổi Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ có thể lựa chọn những ngày tốt sau để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 9/3 tức là ngày 26/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Mùi

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mùi, Đinh mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi thì có thể tham khảo các ngày tốt trong tháng 3/2021 như sau:

 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Thân

Chọn ngày tốt trong tháng 3/2021 để tổ chức lễ khai trương cho người thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân mang đến thành công như sau:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 9/3 tức là ngày 26/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Dậu

Những người thuộc tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu có thể chọn các ngày trong tháng 3/2021 để tổ chức lễ khai trương phát tài lộc sau:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 9/3 tức là ngày 26/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Hoa khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Tuất

Ngày tốt để tổ chức lễ khai trương trong tháng 3/2021 đối với người tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất vào các ngày:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 16/3 tức là ngày 4/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Ngày 22/3 tức là ngày 10/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 28/3 tức là ngày 16/2/2021 âm lịch: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 3/2021 cho tuổi Hợi

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Hơi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 3/2021 để tổ chức lễ khai trương như sau:

 • Ngày 3/3 tức là ngày 20/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 7/3 tức là ngày 24/1/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 9/3 tức là ngày 26/1/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 18/3 tức là ngày 6/2/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 20/3 tức là ngày 8/2/2021 âm lịch: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h

Bài viết đã giải đáp thắc mắc về tháng 3 khai trương ngày nào đẹp nhất, hi vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích với mọi người. Nếu bạn có nhu cầu đặt mua hoa khai trương thì liên hệ ngay với Hoa Tươi 9x nhé. Shop có đầy đủ các mẫu hoa khai trương 2 tầng, 3 tầng, 1 tầng, lẵng hoa để bàn,… với giá vô cùng hợp lý chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

5/5 (1 Review)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.