Tháng 12 khai trương ngày nào đẹp?

Khi chọn ngày khai trương cho công ty, cửa hàng, quán ăn,… thì bạn nên chọn ngày phù hợp với tuổi của mình. Tránh chọn những ngày xấu gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh sau này. Trong bài viết này, Hoa Tươi 9x sẽ đi giải đáp thắc mắc tháng 12 khai trương ngày nào đẹp, mang lại may mắn cho gia chủ, mọi người cùng tham khảo nhé.

Tháng 12 khai trương ngày nào đẹp giúp gia chủ phát tài lộc?

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý thì tham khảo những ngày khai trương tốt dưới đây:

 • Ngày 4/12 tức là ngày 1/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Tháng 12 khai trương ngày nào đẹp giúp gia chủ phát tài lộc?

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Sửu

Những người tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu thì tham khảo những ngày tốt dưới đây:

 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Dần

Tháng 12 khai trương ngày nào tốt? Nếu gia chủ thuộc tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần có thể tham khảo những ngày tốt dưới đây:

 • Ngày 4/12 tức là ngày 1/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Mão

Những người tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão có thể tham khảo ngày đẹp khai trương tháng 12 dưới đây để mang lại nhiều may mắn, thành công:

 • Ngày 4/12 tức là ngày 1/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Chọn ngày khai trương theo tuổi

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Thìn

Chọn ngày khai trương đẹp cho người tuổi Mậu mà cụ thể là Mậu Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn:

 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Tỵ

Những người thuộc tuổi Kỷ Tỵ. Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ nên tổ chức lễ khai trương vào ngày nào là tốt nhất? Tham khảo ngay những gợi ý dưới đây:

 • Ngày 4/12 tức là ngày 1/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Ngọ

Nếu gia chủ thuộc tuổi Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ thì có thể tham khảo ngày tốt dưới đây để tổ chức lễ khai trương cửa hàng, công ty:

 • Ngày 4/12 tức là ngày 1/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Tháng 12 khai trương ngày nào đẹp giúp việc kinh doanh thuận lợi?

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Mùi

Những người thuộc tuổi Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây:

 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Thân

Tháng 12 khai trương ngày nào phù hợp với tuổi Thân? Người thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân có thể chọn ngày đẹp sau đây:

 • Ngày 4/12 tức là ngày 1/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Dậu

Những người thuộc tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu có thể tham khảo những ngày khai trương tốt dưới đây:

 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Hoa khai trương

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Tuất

Chọn ngày khai trương đẹp cho gia chủ thuộc tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất gồm các ngày:

 • Ngày 4/12 tức là ngày 1/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 14/12 tức là ngày 11/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi Hợi

Những người thuộc tuổi Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi tham khảo ngay những ngày tốt dưới đây:

 • Ngày 4/12 tức là ngày 1/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 18/12 tức là ngày 15/11/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 28/12 tức là ngày 25/11/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Trên đây là gợi ý tháng 12 khai trương ngày nào đẹp phù hợp với tuổi gia chủ. Việc chọn ngày khai trương vô cùng quan trọng vì có thể ảnh hưởng đến sự thành công của việc kinh doanh, do đó bạn nên lưu ý. Vào ngày này, bạn cũng đừng quên chuẩn bị hoa khai trương để giúp cho buổi lễ thêm phần sắc màu tươi tắn nhé. Hiện nay Hoa Tươi 9x có rất nhiều mẫu hoa khai trương 500K đẹp, sang trọng để mọi người tham khảo đấy.

5/5 (1 Review)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.