Tháng 11 khai trương ngày nào đẹp?

Chọn ngày khai trương tốt cho cửa hàng, công ty, quán cafe, nhà hàng, quán ăn,… là một công việc vô cùng quan trọng. Khởi đầu càng suôn sẻ thì công việc kinh doanh sau này cũng sẽ gặp nhiều may mắn và đạt thành công như mong muốn. Tháng 11 khai trương ngày nào đẹp? Cùng Hoa Tươi 9x tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này nhé.

Tháng 11 khai trương ngày nào đẹp giúp công việc thuận lợi?

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý có thể chọn ngày đẹp trong tháng 11/2021 để tổ chức lễ khai trương mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ như sau:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Tháng 11 khai trương ngày nào đẹp giúp công việc thuận lợi?

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Sửu

Nên chọn ngày tốt vào tháng 11/2021 cho các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu vào các ngày sau:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Dần

Người thuộc tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần thì có thể chọn các ngày trong tháng 11/2021 dưới đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 19/11 tức là ngày 15/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Mão

Tháng 11 khai trương ngày nào đẹp? Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão thì có thể chọn các ngày như sau:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 19/11 tức là ngày 15/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Khai trương ngày nào tốt?

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Thìn

Những người thuộc tuổi Mậu Thìn, Bính thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn có thể tham khảo các ngày tốt trong tháng 11/2021 sau đây để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Tỵ

Những người thuộc tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ có thể chọn các ngày đẹp vào tháng 11/2021 để tổ chức lễ khai trương mang lại nhiều may mắn như:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 19/11 tức là ngày 15/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Ngọ

Tháng 11 khai trương ngày nào đẹp dành cho tuổi Ngọ? Những người thuộc tuổi Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ có thể lựa chọn những ngày tốt sau để tổ chức lễ khai trương:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 19/11 tức là ngày 15/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Mùi

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Mùi, Đinh mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi thì có thể tham khảo các ngày tốt trong tháng 11/2021 như sau:

 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 19/11 tức là ngày 15/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Thân

Chọn ngày tốt trong tháng 11/2021 để tổ chức lễ khai trương cho người thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân mang đến thành công như sau:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 19/11 tức là ngày 15/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Dậu

Những người thuộc tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu có thể chọn các ngày trong tháng 11/2021 để tổ chức lễ khai trương phát tài lộc sau:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 19/11 tức là ngày 15/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Hoa khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Tuất

Tháng 11 khai trương ngày nào tốt? Đối với người tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất thì có thể chọn các ngày sau:

 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h

Chọn ngày khai trương tháng 11/2021 cho tuổi Hợi

Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ Hơi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 11/2021 để tổ chức lễ khai trương như sau:

 • Ngày 13/11 tức là ngày 9/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 14/11 tức là ngày 10/10/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 19/11 tức là ngày 15/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 25/11 tức là ngày 21/10/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Thông qua bài viết này chắc hẳn bạn đã biết tháng 11 khai trương ngày nào đẹp rồi phải không nào. Khởi đầu càng thuận lợi thì công việc kinh doanh sau này mới phát triển, do đó bạn hãy cẩn trọng trong việc chọn ngày. Nếu có nhu cầu đặt mua hoa khai trương thì liên hệ ngay với Hoa Tươi 9x. Shop có đa dạng các mẫu hoa khai trương dành cho nhiều đối tượng và chủ đề khác nhau. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì có thể nhờ đến sự tư vấn của nhân viên nhé.

5/5 (2 Reviews)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.