Tháng 10 khai trương ngày nào đẹp?

Việc lựa chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ khai trương là một điều vô cùng cần thiết vì theo quan niệm từ xa xưa thì khởi đầu càng thuận lợi, việc kinh doanh sau này càng suôn sẻ và phát triển hơn. Tháng 10 khai trương ngày nào đẹp phù hợp với tuổi gia chủ mang lại thành công? Cùng Hoa Tươi 9x đi tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé.

Tháng 10 khai trương ngày nào đẹp giúp gia chủ phát tài lộc?

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Tý

Người thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý có thể chọn các ngày trong tháng 10/2021 để tổ chức lễ khai trương như sau:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 7/10 tức là ngày 2/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 17/10 tức là ngày 12/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Tháng 10 khai trương ngày nào đẹp giúp gia chủ phát tài lộc?

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Sửu

Chọn ngày khai trương mở cửa hàng, công ty cho người thuộc tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu trong tháng 10/2021:

 • Ngày 7/10 tức là ngày 2/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Dần

Nếu gia chủ thuộc tuổi Dần mà cụ thể là Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần thì có thể tham khảo các ngày khai trương tốt mang lại tài lộc như sau:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 7/10 tức là ngày 2/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 17/10 tức là ngày 12/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Mão

Tháng 10 khai trương ngày nào đẹp? Nếu gia chủ thuộc tuổi Kỷ mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão thì có thể chọn các ngày tốt như sau:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 17/10 tức là ngày 12/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Chọn ngày khai trương tốt

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Thìn

Những người thuộc tuổi Mậu Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn có thể chọn các ngày tốt để khai trương dưới đây:

 • Ngày 7/10 tức là ngày 2/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Tỵ

Xem ngày tốt tháng 10/2021 để khai trương cửa hàng, công ty phù hợp cho người thuộc tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ gồm các ngày sau:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 7/10 tức là ngày 2/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21
 • Ngày 17/10 tức là ngày 12/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Ngọ

Những người thuộc tuổi Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ thì chọn ngày khai trương tốt nào vào tháng 10? Sau đây là một số gợi ý dành cho bạn:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 17/10 tức là ngày 12/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Lễ khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Mùi

Nếu gia chủ thuộc tuổi Mùi mà cụ thể là Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi thì có thể chọn các ngày tốt để khai trương cửa hàng, công ty vào các ngày sau:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 7/10 tức là ngày 2/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Thân

Người thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân nên chọn ngày mở hàng trong tháng 10/2021 nào? Bạn có thể tham khảo gợi ý dưới đây:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 7/10 tức là ngày 2/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 17/10 tức là ngày 12/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Dậu

Ngày tốt phù hợp để tổ chức lễ khai trương cửa hàng, công ty cho người tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu trong tháng 10/2021:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Hoa khai trương

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Tuất

Người thuộc các tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất thì có thể chọn các ngày tốt trong tháng 10/2021 để làm lễ khai trương là:

 • Ngày 7/10 tức là ngày 2/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 15/10 tức là ngày 10/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Ngày 17/10 tức là ngày 12/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Chọn ngày khai trương tháng 10/2021 hợp tuổi Hợi

Nếu gia chủ là người thuộc các tuổi Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi thì có thể chọn các ngày đẹp tháng 10 dưới đây để tổ chức lễ khai trương phát tài lộc:

 • Ngày 2/10 tức là ngày 26/8/2021 âm lịch: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Ngày 7/10 tức là 2/9/2021 ngày âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Ngày 17/10 tức là ngày 12/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 29/10 tức là ngày 24/9/2021 âm lịch: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Ngày 31/10 tức là ngày 26/9/2021 âm lịch: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Trên đây là lời giải đáp cho thắc mắc tháng 10 khai trương ngày nào đẹp, mang lại nhiều thuận lợi cho gia chủ trong công việc kinh doanh. Nếu bạn có nhu cầu đặt mua hoa khai trương đẹp, sang trọng thì có thể liên hệ ngay với Hoa Tươi 9x để được nhân viên tư vấn kỹ lưỡng. Ngoài các mẫu hoa khai trương thì shop còn có rất nhiều mẫu hoa sinh nhật, hoa cưới, hoa tang lễ,… với nhiều mức giá khác nhau. Với các sản phẩm chất lượng và dịch vụ uy tín, cửa hàng sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

5/5 (1 Review)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.