Tháng 1 khai trương ngày nào đẹp?

Tháng 1 là tháng đầu năm, đây cũng là tháng được nhiều người lựa chọn để khai trương cửa hàng, công ty,… Tuy nhiên để mang lại nhiều may mắn và thành công thì bạn nên xem và chọn ngày tốt nhất để tổ chức. Tháng 1 khai trương ngày nào đẹp? Sau đây cùng Hoa Tươi 9x tìm hiểu cụ thể hơn nhé.

Tháng 1 khai trương ngày nào đẹp?

Có rất nhiều người làm kinh doanh ưu tiên chọn khoảng thời gian đầu năm âm lịch để khai trương cửa hàng, quán ăn, công ty, nhà xưởng,… Thời điểm này được cho là các linh khí thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ lại sẽ mang đến nhiều may mắn, thành công đến với gia chủ. Công việc làm ăn cũng từ đó gặp nhiều thuận lợi và đạt nhiều thành tựu như mong muốn.

Ngày khai trương

Ngày khai trương được chọn theo tuổi của gia chủ, tránh chọn đại vì có ngày hợp với tuổi này nhưng lại không hợp với tuổi khác. Do đó mà bạn nên xem xét cẩn thận để tránh chọn phải ngày xấu, gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh sau này. Sau đây là gợi ý tháng 1 khai trương ngày nào đẹp theo tuổi 12 con giáp để  mọi người cùng tham khảo.

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Mậu Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý thì tham khảo những ngày khai trương tốt dưới đây:

 • Ngày 15/1/2021 tức là ngày 3/12 âm lịch: 1h – 3h, 7h – 9h, 11h – 13h, 13h – 15h, 19h – 21h, 21h – 23h.
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h – 3h, 7h – 9h, 11h – 13h, 13h – 15h, 19h – 21h, 21h – 23h
 • Ngày 27/1/2021 tức là ngày 15/12 âm lịch: 1h – 3h, 7h – 9h, 11h – 13h, 13h – 15h, 19h – 21h, 21h – 23h

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Sửu

Những người tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu thì tham khảo những ngày tốt dưới đây

 • Ngày 1/1/2021 tức là ngày 19/11 âm lịch: 23h-1h,3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 15/1/2021 tức là ngày 3/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 27/1/2021 tức là ngày 15/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Dần

Những người tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần có thể tham khảo những ngày tốt dưới đây:

 • Ngày 1/1/2021 tức là ngày 19/11 âm lịch: 23h-1h,3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương tốt

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Mão

Những người tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão có thể tham khảo ngày đẹp khai trương tháng 1 dưới đây:

 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 15/1/2021 tức là ngày 3/12  âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 27/1/2021 tức là ngày 15/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Thìn

Những người thuộc tuổi Mậu Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn có thể tham khảo những ngày tốt dưới đây:

 • Ngày 1/1/2021 tức là ngày 19/11 âm lịch: 23h-1h,3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 15/1/2021 tức là ngày 3/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 27/1/2021 tức là ngày 15/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Chọn ngày khai trương đẹp

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Tỵ

Những người thuộc tuổi Kỷ Tỵ. Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ có thể tham khảo ngày khai trương tốt dưới đây:

 • Ngày 1/1/2021 tức là ngày 19/11 âm lịch: 23h-1h,3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Ngọ

Những người thuộc tuổi Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ có thể tham khảo ngày tốt dưới đây:

 • Ngày 15/1/2021 tức là ngày 3/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 27/1/2021 tức là ngày 15/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Mùi

Những người thuộc tuổi Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi, Tân Mùi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây:

 • Ngày 1/1/2021 tức là ngày 19/11 âm lịch: 23h-1h,3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 15/1/2021 tức là ngày 3/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 27/1/2021 tức là ngày 15/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Tháng 1 khai trương ngày nào đẹp?

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Thân

Những người thuộc tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Nhâm Thân, Canh Thân tham khảo những ngày khai trương đẹp sau:

 • Ngày 1/1/2021 tức là ngày 19/11 âm lịch: 23h-1h,3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Dậu

Những người thuộc tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu có thể tham khảo những ngày khai trương tốt dưới đây:

 • Ngày 15/1/2021 tức là ngày 3/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 27/1/2021 tức là ngày 15/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Tuất

Những người thuộc tuổi Mậu Tuất, Bính Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất tham khảo những ngày khai trương tốt dưới đây:

 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 15/1/2021 tức là ngày 3/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 18/1/2021 tức là ngày 6/12 âm lịch: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
 • Ngày 21/1/2021 tức là ngày 9/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
 • Ngày 27/1/2021 tức là ngày 15/12 âm lịch: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 1 năm 2021 cho tuổi Hợi

Những người thuộc tuổi Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi tham khảo ngay những ngày tốt dưới đây:

 • Ngày 1/1/2021 tức là ngày 19/11 âm lịch: 23h-1h,3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
 • Ngày 7/1/2021 tức là ngày 25/11 âm lịch: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Thông qua bài viết chắc hẳn bạn đã tìm được lời giải đáp cho thắc mắc tháng 1 khai trương ngày nào đẹp rồi phải không nào. Việc chọn ngày tốt để khai trương sẽ giúp cho công việc kinh doanh của bạn được thuận lợi, thành công hơn. Nếu bạn có nhu cầu đặt mua hoa khai trương thì có thể liên hệ ngay với cửa hàng Hoa Tươi 9x. Những đóa hoa may mắn sẽ giúp cho không khí buổi lễ khai trương thêm phần tươi tắn và rực rỡ hơn đấy.

5/5 (2 Reviews)

Cửa Hàng Hoa Tươi 9x

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp và uy tín nhất, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0799.060.996 hoặc hòm thư: hoatuoii9x@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.